Nijedan od vas neće biti pravi vjernik, dok ne bude želio svome bratu (prijatelju) isto ono što sam sebi želi.”
(Muttefekun alejhi)
 • Post
  Post
  PRIČAO NAM JE Musedded, njemu Jahja prenoseći od Sufjana, on od Mensura, ovaj od Ibrahima, a on, opet, od Alkame: — Upitao sam Aišu, radijallahu anha: “Je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, određivao neki dan (u sedmici) za post?” Ne — rekla je ona. — Njegov je posao bio trajan, a ko od vas […]...
  Objavljeno: 23.01.2014 | 19:39
 • abdest
  Abdest
  PRICAO NAM JE Jahja b. Bukejr, njemu Lejs, prenoseći od Halida, ovaj od Seida b. Ebu-Hilala, on od Nu'ajma Mudžmira, koji je rekao: — Popeo sam se s Ebu-Hurejrom na (Vjerovjesnikovu) džamiju, on je tu uzeo abdest i rekao: “Čuo sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, gdje kaže: Na Sudnjem danu moji sljedbenici bit će […]...
  Objavljeno: 18.01.2014 | 12:08
 • abuse
  Nasilje i otimanje
  Aiša, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, rekao: “Ko učini nasilje koliko za jedan pedalj zemlje, sva zemlja tog pedlja kroz dubinu sedam zemalja bit će mu natovarena oko vrata (na Sudnjem danu).” (Muttefekun alejhi)...
  Objavljeno: 26.01.2014 | 14:29
 • 223_eating_well_flash
  Jelo i piće
  Ibn-’Abbas, r.a., prenosi da je Resulullah, sallallahu ‘alejhi ve selleme, rekao: “Kada neko od vas završi s jelom, neka prste ne briše dok ih ne obliže!” (Muttefekun alejhi) Prenosi se da je K’abb. Malik rekao: “Vidio sam Resulullaha, sallallahu ‘alejhi ve selleme, kako jede s tri prsta, pa kada je završio, oblizao ih je.” (Muslim) […]...
  Objavljeno: 28.02.2014 | 22:20
"Najvise ljudi koji ce uci u dzennet bit ce zbog bogobojaznosti (takvaluka) i lijepog ahlaka."
(Buharija i drugi muhaddisi)
  Od Ebu-Katade, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik , s.a.v.s., upitan o postu ponedjeljkom, rekao: “To je dan u kom sam rođen, dan u kom sam postao Poslanikom i tog dana mi je spuštena (objava).” (Muslim) Ebu-Hurejre, r.a., prenosi od Allahova Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: “Djela se predočavaju (Allahu) ponedjeljkom i četvrtkom, […]...
Od Ebu-Ejjuba, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko isposti ramazan, zatim posti šest dana ševala, kao da je čitavu godinu postio.” (Muslim)...
Od Ebu Katade, r.a., prenosi se da je rekao: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., je, upitan o postu na dan ‘Arefata, odgovorio: ‘On iskupljuje grijehe prošle godine, te ostatak dotične godine.” (Muslim) Od Ibn-’Abbasa, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., postio ašuru (deseti dan muharema) i naredio da se posti. (Muttefekun alejhi) Od Ebu-Katade, r.a., […]...
Od Ibn-’Abbasa, r.a., prenosi se da je rekao: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ‘Nema dana u kojima je dobro djelo draže Allahu od ovih! Znači, deset prvih dana zul-hidžeta.’ Oni su ga upitali: ‘Pa čak ni džihad na Allahovom putu?’ On rekao je: ‘Čak ni džihad, osim ako čovjek izađe sobom i svojim imetkom i […]...
Od Ebu-Hurejrea, r.a., prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “Kada neko od vas zaboravi, pa jede, ili se napije, neka dovrši svoj post, jer ga je to, zaista, Allah nahranio i napojio.” (Muttefekun alejhi) Od Lekita bin Sabrea, r.a., prenosi se da je rekao: “Rekao sam: Allahov Poslaniče, kaži mi nešto o abdestu!, a […]...
Od Ebu-Hurejrea, r.a., prenosi se da je rekao: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ‘Kada neko od vas posti, neka bestidno (sramotno) ne govori, a ako ga neko bude psovao, ili ga napadne, neka kaže: – Ja postim!’” (Muttefekun alejhi) On, r.a., također prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “Ko se ne prođe lažnog govora i […]...
Prenosi se da je Ibn-’Abbas r.a., rekao: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., bio je najdarežljiviji od svih ljudi, a najdarežljiviji je bio u ramazanu, kada se Džibril sastajao s njim, a Džibril se sastajao s njim svaku noć tokom ramazana i podučavao ga Kur’anu. Zaista je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi se s njima sastao, bio darežljiviji […]...