Nijedan od vas neće biti pravi vjernik, dok ne bude želio svome bratu (prijatelju) isto ono što sam sebi želi.”
(Muttefekun alejhi)
 • free-vector-showers-clip-art_110137_Showers_clip_art_hight
  Gusul- Kupanje
  PRIČAO NAM JE Ebu-Nu'ajm, njemu Zuhejr prenoseći od Ebu-Ishaka, koji je rekao da je njemu pričao Sulejman b. Sured, a njemu ispričao Džafer b. Mut'im, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Što se tiče mene, ja po svojoj glavi sipam vodu tri puta (tri pregršti)”, pokazavši to svojim dvjema rukama.1 PRIČAO NAM […]...
  Objavljeno: 21.01.2014 | 14:27
 • 223_eating_well_flash
  Nekategorizirano
  ‘Umer ibn Ebi-Seleme r.a., prenosi: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao mi je: ‘Spomeni Allaha, jedi svojom desnom (rukom), i jedi ispred sebe!’” (Muttefekun alejhi) Aiša, r.a., prenosi: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ‘Kada neko od vas jede, neka spomene Allahovo ime, a ako zaboravi spomenuti Allahovo ime na početku, neka kaže: ‘Bismillahi evvelehu ve ahirehu’ (‘U […]...
  Objavljeno: 24.02.2014 | 18:39
 • 200248562-001
  Nađena stvar
  PRIČAO NAM JE Isma'il b. Abdullah, njemu Sulejman b. Bilal prenoseći od Jahjaa, on od Jezida, oslobođenog roba Munbe'isa, da je čuo Zejda b. Halida, radijallahu anhu, kako kaže da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan za nađenu stvar, odgovorio: “Zapamti njenu posudu i njenu uzicu, a zatim je obznanjuj jednu godinu!” Zejd još […]...
  Objavljeno: 22.01.2014 | 14:00
 • dzuma-namaz
  Džuma-namaz
  PRIČAO NAM JE Abdullah b. Jusuf i kazao da ga je obavijestio Malik, prenoseći od Nafija, ovaj od Abdullaha b. Omera, da je Omer b. Hattab, radijallahu anhu, vidio pred vratima džamije jednu svilenu odoru (prugastu) i rekao: “Da ti je, Allahov Poslaniče, kupiti ovu odoru i oblačiti je petkom i za vrijeme prijema delegacija […]...
  Objavljeno: 20.01.2014 | 23:02
"Najvise ljudi koji ce uci u dzennet bit ce zbog bogobojaznosti (takvaluka) i lijepog ahlaka."
(Buharija i drugi muhaddisi)
PRIČAO MI JE Usman b. Ebu-Šejba, a njemu Džerir, prenoseći od Mensura, on od Ebu-Vaila, ovaj od Amra b. Šurahbila, a on od Abdullaha, da je kazivao: “Upitao sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem: “Koji je grijeh najveći kod Allaha?” “Da nekoga smatraš Allahu ravnim, a On te je stvorio!”, reče on. “To je, uistinu, […]...
PRIČAO NAM JE Abdullah b. Jusuf, a njega je obavijestio Malik, prenoseći od Sumejja, on od Ebu-Saliha, a ovaj od Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada imam izgovori:  ‘gajril-magdubi alejhim veled-dallin!’ (… a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali!), vi recite: […]...
Mnogobrojni hadisi Allahovog poslanika, sallallahu ‘alejhi we selleme, podstiču na činjenje hidžame.   Od Džabira, radijallahu ‘anhu, se prenosi da je rekao: Čuo sam Allahovog poslanika, sallallahu ‘alejhi we selleme gdje kaže: „Ako i u čemu od toga sa čime se liječite ima koristi, onda je to u pijenju meda, ili u rezu od hidžame, […]...
  Od Ebu-Katade, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik , s.a.v.s., upitan o postu ponedjeljkom, rekao: “To je dan u kom sam rođen, dan u kom sam postao Poslanikom i tog dana mi je spuštena (objava).” (Muslim) Ebu-Hurejre, r.a., prenosi od Allahova Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: “Djela se predočavaju (Allahu) ponedjeljkom i četvrtkom, […]...
Od Ebu-Ejjuba, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko isposti ramazan, zatim posti šest dana ševala, kao da je čitavu godinu postio.” (Muslim)...
Od Ebu Katade, r.a., prenosi se da je rekao: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., je, upitan o postu na dan ‘Arefata, odgovorio: ‘On iskupljuje grijehe prošle godine, te ostatak dotične godine.” (Muslim) Od Ibn-’Abbasa, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., postio ašuru (deseti dan muharema) i naredio da se posti. (Muttefekun alejhi) Od Ebu-Katade, r.a., […]...
Od Ibn-’Abbasa, r.a., prenosi se da je rekao: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ‘Nema dana u kojima je dobro djelo draže Allahu od ovih! Znači, deset prvih dana zul-hidžeta.’ Oni su ga upitali: ‘Pa čak ni džihad na Allahovom putu?’ On rekao je: ‘Čak ni džihad, osim ako čovjek izađe sobom i svojim imetkom i […]...