Nijedan od vas neće biti pravi vjernik, dok ne bude želio svome bratu (prijatelju) isto ono što sam sebi želi.”
(Muttefekun alejhi)
 • s_r01_RTR35A9L
  Dove
  Od Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: „Svaki vjerovjesnik je imao dovu koja se uslišava, pa je svaki od njih požurio da tu dovu iskoristi, a ja sam svoju dovu sačuvao za šefa'at mom ummetu. To će, inšallah, biti za one sljedbenike moga ummeta koji umru, a Allahu […]...
  Objavljeno: 5.02.2014 | 9:43
 • Islam7
  Ljubav
  Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Na Sudnjem danu će Allah reći: ‘Gdje su oni što su se voljeli u Moje ime? Danas ću ih uvesti u Moj hlad, kada nema drugog hlada, osim Moga!’” (Muslim)...
  Objavljeno: 1.02.2014 | 11:36
 • hot-tea
  Jelo i piće
  Ebu-Katade, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, rekao: “Onaj koji druge napaja, treba se posljednji napiti!” (Tirmizi, hasen, sahih)...
  Objavljeno: 3.03.2014 | 21:08
 • ezan1
  Ezan
  PRIČAO NAM JE Abdullah b. Jusuf, njega obavijestio Malik prenoseći od Ibni-šihaba, on od Ataa b. Jezida Lejsija, a ovaj do Ebu-Seida Hudrija, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada čujete ezan (poziv), govorite isto ono što govori mujezin!” PRIČAO NAM JE Mu'az b. Fedale, njemu Hišam prenoseći od Jahjaa, on od […]...
  Objavljeno: 22.01.2014 | 0:09
"Najvise ljudi koji ce uci u dzennet bit ce zbog bogobojaznosti (takvaluka) i lijepog ahlaka."
(Buharija i drugi muhaddisi)
Uzvišeni Allah, džellešanuhu, kaže: “A Sulejman nije bio nevjernik-šejtani su nevjernici, jer ljude uće sihru.” (El-Bekare, 102) Ebu- Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ´ajelhi ve selleme, rekao: »Klonite se sedam velikih grijeha!« »A koji su to grijesi?«, upitaše ga, a on reče: »Pripisivanje druga Allahu, sihr, bespravno ubijanje onoga koga je Allah […]...
»Robovi moji, za vas danas straha neće biti niti ćete i za čim tugovati. Oni koji su u ajete Naše vjerovali i poslušni bili, uđite u Džennet, vi i žene vaše radosni! Oni će biti služeni iz posuđa i čaša od zlata, u njemu će biti sve što duše zažele i čime se oči naslađuju, […]...
“Zar ljudima zavide na onome što im je Allah iz obilja svoga darovao.” (En-Nisa´, 54) Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ´alejhi veselleme, rekao: “Čuvajte se zavisti, jer zavist uništava dobra djela, kao što vatra uništava drva.” (Ebu-Davud)...
Ebu-Hurejre, r.a., kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu ´alejhi veselleme, rekao: “Kada neko od vas kihne, neka rekne: ´El-hamdu lillahi´a neka mu brat ili drug njegov na to kaže: ´Jerhamukellah´. Kada mu kaže: ´Jerhamukellah´, neka im odgovori: ´Jehdikumullahu ve jusihu belekum´ – Allah vas uputio i popravio vaše stanje.” (Buhari)...
Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ´alejhi veselleme, rekao: “Jahač (danas onaj koji vozi – prim. prev) naziva selam pješaku, pješak onome ko sjedi, a manja skupina većoj” (Muttefekun alejhi), a u Buharijinom predanju još stoji: “… a mlađi naziva selam starijem.” (Muttefekun alejhi)...
Ebu-Musa el Eš ́ari, r.a., prenosi od Vjerovjesnika, sallallahu ́alejhi veselleme, da je rekao: “Primjer onoga koji zikr čini (spominje svoga Gospodara) i onoga koji Ga ne spominje je kao primjer živog i mrtvog.” (Buhari, Muslim)...
El-Egarr ibn Jeser el-Muzeni, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi veselleme, rekao: “O ljudi obraćajte se Allahu tevbom i traženjem oprosta! Zaista, ja tevbu činim stotinu puta na dan.” (Muslim)...