Nijedan od vas neće biti pravi vjernik, dok ne bude želio svome bratu (prijatelju) isto ono što sam sebi želi.”
(Muttefekun alejhi)
 • dzuma-namaz
  Džuma-namaz
  PRIČAO NAM JE Muhammed i kazao da ga je obavijestio Mahled b. Jezid, rekavši da ga je izvijestio Ibni-Džurejdž, kako je čuo Nafija da kaže, kako je čuo Ibni-Omera, radijallahu anhuma, gdje govori: “Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je da čovjek diže svoga (po vjeri) brata sa mjesta na koje je on već sjeo, […]...
  Objavljeno: 20.01.2014 | 23:15
 • PAKISTAN-ASIA-QUAKE-MUSLIMS-PRAYER
  Namaz
  O govoru Uzvišenog Allaha: “Uzmite svoj nakit (odjeću) prilikom svakog klanjanja…!” i o onome koji je klanjao zaogrnut u jednoj haljini. Spominje se od Seleme b. Ekve'a da mu je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao da zakopča svoju košulju makar trnom. U nizu prenosilaca gornje izjave ima izvjesna diskutabilnost. O onome ko bi klanjao […]...
  Objavljeno: 18.01.2014 | 14:06
 • Post
  Post
  PRIČAO NAM JE Abdan, prenoseći od Ebu-Hamze, on od A'meša, ovaj od Ibrahima, a on od Alkame da je izjavio: — Išao sam s Abdullahom (b. Mes'udom), radijallahu anhu, i on reče: — Bili smo s Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, i on reče: “Ko je (materijalno) mogućan za brak, neka se ženi, jer to […]...
  Objavljeno: 25.01.2014 | 20:58
 • ITA06055.01
  Džihad i vojni pohodi
  Zejd ibn Halid El-Džuheni, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, rekao: “Ko opremi ratnom opremom (osigura) borca na Allahovom putu, kao da se i on borio. Ko zbrine porodicu borca, kao da se i on lično borio.” (Muttefekun alejhi)...
  Objavljeno: 25.01.2014 | 15:55
"Najvise ljudi koji ce uci u dzennet bit ce zbog bogobojaznosti (takvaluka) i lijepog ahlaka."
(Buharija i drugi muhaddisi)
Ebu-Musa el Eš ́ari, r.a., prenosi od Vjerovjesnika, sallallahu ́alejhi veselleme, da je rekao: “Primjer onoga koji zikr čini (spominje svoga Gospodara) i onoga koji Ga ne spominje je kao primjer živog i mrtvog.” (Buhari, Muslim)...
El-Egarr ibn Jeser el-Muzeni, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi veselleme, rekao: “O ljudi obraćajte se Allahu tevbom i traženjem oprosta! Zaista, ja tevbu činim stotinu puta na dan.” (Muslim)...
  Od Ebu-Katade, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik , s.a.v.s., upitan o postu ponedjeljkom, rekao: “To je dan u kom sam rođen, dan u kom sam postao Poslanikom i tog dana mi je spuštena (objava).” (Muslim) Ebu-Hurejre, r.a., prenosi od Allahova Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: “Djela se predočavaju (Allahu) ponedjeljkom i četvrtkom, […]...
Od Ebu-Ejjuba, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko isposti ramazan, zatim posti šest dana ševala, kao da je čitavu godinu postio.” (Muslim)...
Od Ebu Katade, r.a., prenosi se da je rekao: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., je, upitan o postu na dan ‘Arefata, odgovorio: ‘On iskupljuje grijehe prošle godine, te ostatak dotične godine.” (Muslim) Od Ibn-’Abbasa, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., postio ašuru (deseti dan muharema) i naredio da se posti. (Muttefekun alejhi) Od Ebu-Katade, r.a., […]...
Od Ibn-’Abbasa, r.a., prenosi se da je rekao: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ‘Nema dana u kojima je dobro djelo draže Allahu od ovih! Znači, deset prvih dana zul-hidžeta.’ Oni su ga upitali: ‘Pa čak ni džihad na Allahovom putu?’ On rekao je: ‘Čak ni džihad, osim ako čovjek izađe sobom i svojim imetkom i […]...
Od Ebu-Hurejrea, r.a., prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “Kada neko od vas zaboravi, pa jede, ili se napije, neka dovrši svoj post, jer ga je to, zaista, Allah nahranio i napojio.” (Muttefekun alejhi) Od Lekita bin Sabrea, r.a., prenosi se da je rekao: “Rekao sam: Allahov Poslaniče, kaži mi nešto o abdestu!, a […]...