Nijedan od vas neće biti pravi vjernik, dok ne bude želio svome bratu (prijatelju) isto ono što sam sebi želi.”
(Muttefekun alejhi)
 • behar
  Nekategorizirano
  Džabir, r.a., kaže da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Čuvajte se zuluma (nasilja, nepravde), jer je zulum (na ovome svijetu) tmine na Sudnjem danu. Čuvajte se pohlepe, jer je pohlepa upropastila one koji su bili prije vas; pohlepa ih je navela na međusobno prolijevanje krvi i učinila ih da smatraju dopuštenim (halalom) ono što je […]...
  Objavljeno: 5.02.2014 | 11:14
 • muslim_clothing_for_man
  Odjeća
  Amr b. Šu’ajb prenosi od svoga oca, a ovaj od svoga djeda, r.a., da je Resulullah, sallallahu ‘alejhi ve selleme, rekao: “Allah, dž.š., voli da se vide tragovi Njegovih blagodati na Njegovom robu.” (Tirmizi, hasen)...
  Objavljeno: 13.03.2014 | 19:45
 • abdest
  Abdest
  PRICAO NAM JE Jahja b. Bukejr, njemu Lejs, prenoseći od Halida, ovaj od Seida b. Ebu-Hilala, on od Nu'ajma Mudžmira, koji je rekao: — Popeo sam se s Ebu-Hurejrom na (Vjerovjesnikovu) džamiju, on je tu uzeo abdest i rekao: “Čuo sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, gdje kaže: Na Sudnjem danu moji sljedbenici bit će […]...
  Objavljeno: 18.01.2014 | 12:08
 • abdest
  Abdest
  PRIČAO NAM JE Ali, njemu Sufjan, a njemu Zuhri prenoseći od Seida b. Musejjeba, i od Abbada b. Temima, a ovaj od svoga amidže da se on Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, potužio na nekog čovjeka kome se pričinjaše da nešto u toku namaza primjećuje, pa mu Vjerovjesnik reče. — Neka se ne vrne, […]...
  Objavljeno: 18.01.2014 | 12:16
"Najvise ljudi koji ce uci u dzennet bit ce zbog bogobojaznosti (takvaluka) i lijepog ahlaka."
(Buharija i drugi muhaddisi)
“Zar ljudima zavide na onome što im je Allah iz obilja svoga darovao.” (En-Nisa´, 54) Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ´alejhi veselleme, rekao: “Čuvajte se zavisti, jer zavist uništava dobra djela, kao što vatra uništava drva.” (Ebu-Davud)...
Ebu-Hurejre, r.a., kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu ´alejhi veselleme, rekao: “Kada neko od vas kihne, neka rekne: ´El-hamdu lillahi´a neka mu brat ili drug njegov na to kaže: ´Jerhamukellah´. Kada mu kaže: ´Jerhamukellah´, neka im odgovori: ´Jehdikumullahu ve jusihu belekum´ – Allah vas uputio i popravio vaše stanje.” (Buhari)...
Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ´alejhi veselleme, rekao: “Jahač (danas onaj koji vozi – prim. prev) naziva selam pješaku, pješak onome ko sjedi, a manja skupina većoj” (Muttefekun alejhi), a u Buharijinom predanju još stoji: “… a mlađi naziva selam starijem.” (Muttefekun alejhi)...
Ebu-Musa el Eš ́ari, r.a., prenosi od Vjerovjesnika, sallallahu ́alejhi veselleme, da je rekao: “Primjer onoga koji zikr čini (spominje svoga Gospodara) i onoga koji Ga ne spominje je kao primjer živog i mrtvog.” (Buhari, Muslim)...
El-Egarr ibn Jeser el-Muzeni, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi veselleme, rekao: “O ljudi obraćajte se Allahu tevbom i traženjem oprosta! Zaista, ja tevbu činim stotinu puta na dan.” (Muslim)...
  Od Ebu-Katade, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik , s.a.v.s., upitan o postu ponedjeljkom, rekao: “To je dan u kom sam rođen, dan u kom sam postao Poslanikom i tog dana mi je spuštena (objava).” (Muslim) Ebu-Hurejre, r.a., prenosi od Allahova Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: “Djela se predočavaju (Allahu) ponedjeljkom i četvrtkom, […]...
Od Ebu-Ejjuba, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko isposti ramazan, zatim posti šest dana ševala, kao da je čitavu godinu postio.” (Muslim)...