Nijedan od vas neće biti pravi vjernik, dok ne bude želio svome bratu (prijatelju) isto ono što sam sebi želi.”
(Muttefekun alejhi)
 • silk-fabric-texture-16
  Odjeća
  Od Enesa, r.a., prenosi se da je rekao: “Resulullah, sallallahu ‘alejhi ve selleme, dozvolio je Zubejru i Abdurrahman b. Avfu, r.a., da, radi svraba, koji su imali, obuku svilenu odjeću.” (Muttefekun alejhi)...
  Objavljeno: 13.03.2014 | 19:50
 • dzuma-namaz
  Džuma-namaz
  PRIČAO NAM JE Muhammed i kazao da ga je obavijestio Mahled b. Jezid, rekavši da ga je izvijestio Ibni-Džurejdž, kako je čuo Nafija da kaže, kako je čuo Ibni-Omera, radijallahu anhuma, gdje govori: “Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je da čovjek diže svoga (po vjeri) brata sa mjesta na koje je on već sjeo, […]...
  Objavljeno: 20.01.2014 | 23:15
 • man-in-sujood-mosque
  Namaska vremena
  PRIČAO NAM JE Abdullah b. Jusuf, njega obavijestio Malik prenoseći od Nafija, on od Ibn-Omera da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Onaj kome prođe ikindija-namaz jeste kao onaj ko je izgubio i porodicu i imovinu.”‘ Ebu-Abdullah je (u vezi s ajetom: Allah neće umanjiti vaša djela) rekao: “Kaže se vetertur-redžule, kada ubiješ […]...
  Objavljeno: 19.01.2014 | 15:15
 • Islam7
  Nekategorizirano
  Od El-Mustevrida ibn Šeddada, r.a., prenosi se da je rekao: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ‘Dunjaluk prema ahiretu je kao kad bi jedan od vas stavio prst u more, pa neka pogleda u prst čime se vraća.’” (Muslim)...
  Objavljeno: 3.02.2014 | 0:27
"Najvise ljudi koji ce uci u dzennet bit ce zbog bogobojaznosti (takvaluka) i lijepog ahlaka."
(Buharija i drugi muhaddisi)
Uzvišeni Allah, džellešanuhu, kaže: “A Sulejman nije bio nevjernik-šejtani su nevjernici, jer ljude uće sihru.” (El-Bekare, 102) Ebu- Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ´ajelhi ve selleme, rekao: »Klonite se sedam velikih grijeha!« »A koji su to grijesi?«, upitaše ga, a on reče: »Pripisivanje druga Allahu, sihr, bespravno ubijanje onoga koga je Allah […]...
»Robovi moji, za vas danas straha neće biti niti ćete i za čim tugovati. Oni koji su u ajete Naše vjerovali i poslušni bili, uđite u Džennet, vi i žene vaše radosni! Oni će biti služeni iz posuđa i čaša od zlata, u njemu će biti sve što duše zažele i čime se oči naslađuju, […]...
“Zar ljudima zavide na onome što im je Allah iz obilja svoga darovao.” (En-Nisa´, 54) Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ´alejhi veselleme, rekao: “Čuvajte se zavisti, jer zavist uništava dobra djela, kao što vatra uništava drva.” (Ebu-Davud)...
Ebu-Hurejre, r.a., kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu ´alejhi veselleme, rekao: “Kada neko od vas kihne, neka rekne: ´El-hamdu lillahi´a neka mu brat ili drug njegov na to kaže: ´Jerhamukellah´. Kada mu kaže: ´Jerhamukellah´, neka im odgovori: ´Jehdikumullahu ve jusihu belekum´ – Allah vas uputio i popravio vaše stanje.” (Buhari)...
Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ´alejhi veselleme, rekao: “Jahač (danas onaj koji vozi – prim. prev) naziva selam pješaku, pješak onome ko sjedi, a manja skupina većoj” (Muttefekun alejhi), a u Buharijinom predanju još stoji: “… a mlađi naziva selam starijem.” (Muttefekun alejhi)...
Ebu-Musa el Eš ́ari, r.a., prenosi od Vjerovjesnika, sallallahu ́alejhi veselleme, da je rekao: “Primjer onoga koji zikr čini (spominje svoga Gospodara) i onoga koji Ga ne spominje je kao primjer živog i mrtvog.” (Buhari, Muslim)...
El-Egarr ibn Jeser el-Muzeni, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi veselleme, rekao: “O ljudi obraćajte se Allahu tevbom i traženjem oprosta! Zaista, ja tevbu činim stotinu puta na dan.” (Muslim)...