Nijedan od vas neće biti pravi vjernik, dok ne bude želio svome bratu (prijatelju) isto ono što sam sebi želi.”
(Muttefekun alejhi)
 • Islam7
  Vrline
  Enes, r.a., veli: “Allahov Poslanik je bio čovjek najljepše ćudi i naravi.” (Muttefekun alejhi) Enes, r.a., veli: “Nisam dodirnuo ni brokata (vrsta tkanine protkane svilom) ni svile mekše ni blaže od dlana ruke Allahovog Poslanika, i nisam nikada primirisao ljepšeg i prijatnijeg mirisa od mirisa Allahovog Poslanika. Služio sam Allahovog Poslanika deset godina i nikada mi […]...
  Objavljeno: 11.02.2014 | 1:50
 • Every Day is Parent's Day- Father
  Nekategorizirano
  Enes, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, rekao: “Ko odgoji dvije kćeri, i o njima se brine dok ne odrastu i udaju se, doći će na Sudnjem danu, pa ćemo ja i on biti kao ova dva prsta.” I sastavio je prste. (Muslim)...
  Objavljeno: 29.01.2014 | 11:01
 • Post
  Post
  Aiša, radijallahu anha, prenosi od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem: “Bit će proživljeni u skladu s njihovim namjerama.” PRIČAO NAM JE Muslim b. Ibrahim, njemu Hišam, ovome Jahja prenoseći od Ebu-Seleme, on od Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, a on od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Ko Lejletul-kadr provede u pobožnosti, vjerujući i računajući […]...
  Objavljeno: 17.01.2014 | 23:37
 • Islam7
  Dobročinstvo
  Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Kada neko obiđe bolesnika, ili posjeti brata muslimana, melek ga zovne: ‘Divan si, divno je djelo koje si učinio, i u Džennetu si sebi pripremio boravište.’” (Tirmizi, hasen)...
  Objavljeno: 1.02.2014 | 11:29
"Najvise ljudi koji ce uci u dzennet bit ce zbog bogobojaznosti (takvaluka) i lijepog ahlaka."
(Buharija i drugi muhaddisi)
Uzvišeni Allah, džellešanuhu, kaže: “A Sulejman nije bio nevjernik-šejtani su nevjernici, jer ljude uće sihru.” (El-Bekare, 102) Ebu- Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ´ajelhi ve selleme, rekao: »Klonite se sedam velikih grijeha!« »A koji su to grijesi?«, upitaše ga, a on reče: »Pripisivanje druga Allahu, sihr, bespravno ubijanje onoga koga je Allah […]...
»Robovi moji, za vas danas straha neće biti niti ćete i za čim tugovati. Oni koji su u ajete Naše vjerovali i poslušni bili, uđite u Džennet, vi i žene vaše radosni! Oni će biti služeni iz posuđa i čaša od zlata, u njemu će biti sve što duše zažele i čime se oči naslađuju, […]...
“Zar ljudima zavide na onome što im je Allah iz obilja svoga darovao.” (En-Nisa´, 54) Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ´alejhi veselleme, rekao: “Čuvajte se zavisti, jer zavist uništava dobra djela, kao što vatra uništava drva.” (Ebu-Davud)...
Ebu-Hurejre, r.a., kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu ´alejhi veselleme, rekao: “Kada neko od vas kihne, neka rekne: ´El-hamdu lillahi´a neka mu brat ili drug njegov na to kaže: ´Jerhamukellah´. Kada mu kaže: ´Jerhamukellah´, neka im odgovori: ´Jehdikumullahu ve jusihu belekum´ – Allah vas uputio i popravio vaše stanje.” (Buhari)...
Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ´alejhi veselleme, rekao: “Jahač (danas onaj koji vozi – prim. prev) naziva selam pješaku, pješak onome ko sjedi, a manja skupina većoj” (Muttefekun alejhi), a u Buharijinom predanju još stoji: “… a mlađi naziva selam starijem.” (Muttefekun alejhi)...
Ebu-Musa el Eš ́ari, r.a., prenosi od Vjerovjesnika, sallallahu ́alejhi veselleme, da je rekao: “Primjer onoga koji zikr čini (spominje svoga Gospodara) i onoga koji Ga ne spominje je kao primjer živog i mrtvog.” (Buhari, Muslim)...
El-Egarr ibn Jeser el-Muzeni, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi veselleme, rekao: “O ljudi obraćajte se Allahu tevbom i traženjem oprosta! Zaista, ja tevbu činim stotinu puta na dan.” (Muslim)...