Nijedan od vas neće biti pravi vjernik, dok ne bude želio svome bratu (prijatelju) isto ono što sam sebi želi.”
(Muttefekun alejhi)
 • hurmiceee-600x404
  Hrana
  PRIČAO NAM JE Abdullah b. Jusuf, njemu Malik; a PRIČAO NAM JE i Isma'il, prenoseći od Malika, on od Ebu-Zinada, ovaj od A'redža, a on od Ebu-Hurejre da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Hrana dvojice dovoljna je za trojicu, a trojice za četvericu.”...
  Objavljeno: 23.01.2014 | 19:57
 • Islam7
  Naređivanje na dobro i odvraćanje od zla
  Ebu-Musa el-Ešari, r.a., prenosi: “Ušao sam kod Vjerovjesnika, s.a.v.s., sa još dva čovjeka iz mog plemena, pa je jedan od njih dvojice rekao: ‘O Allahov Poslaniče, daj nam vlast (postavi nas zapovjednicima, emirima) nad nečim što ti je Uzvišeni Allah dao u namjesništvo!’ Zatim je i drugi rekao isto. A on je rekao: ‘Zaista mi, […]...
  Objavljeno: 18.02.2014 | 19:23
 • PAKISTAN-ASIA-QUAKE-MUSLIMS-PRAYER
  Namaz
  Pričao nam je Adem, njemu Šu'be prenoseći od A'meša, koji je rekao da je čuo Ibrahima gdje priča prenoseći od Hemmama b. Harisa, da je kazao: – Vidio sam Džerira b. Abdullaha gdje se pomokri, potom uze abdest, a svoju obuću (sličnu mestvama) samo potra (mokrom rukom) pa usta i klanja. Upitan kasnije (za to) […]...
  Objavljeno: 3.01.2014 | 0:24
 • ezan1
  Ezan
  PRIČAO NAM JE Ali b. Abdullah, njemu Ismail b. Ibrahim, a ovome Halid prenoseći od Ebu-Kilabe, a on od Enesa b. Malika, da je rekao: — Bilalu je naređeno da dijelove ezana uč'i dva puta, a ikamet jedanput. — Ovo sam, kaže Ismail, spomenuo Ejjubu, i on reče: “Izuzev izraza ‘Kad kametis-salatu’.”...
  Objavljeno: 19.01.2014 | 14:15
"Najvise ljudi koji ce uci u dzennet bit ce zbog bogobojaznosti (takvaluka) i lijepog ahlaka."
(Buharija i drugi muhaddisi)
PRIČAO MI JE Usman b. Ebu-Šejba, a njemu Džerir, prenoseći od Mensura, on od Ebu-Vaila, ovaj od Amra b. Šurahbila, a on od Abdullaha, da je kazivao: “Upitao sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem: “Koji je grijeh najveći kod Allaha?” “Da nekoga smatraš Allahu ravnim, a On te je stvorio!”, reče on. “To je, uistinu, […]...
PRIČAO NAM JE Abdullah b. Jusuf, a njega je obavijestio Malik, prenoseći od Sumejja, on od Ebu-Saliha, a ovaj od Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada imam izgovori:  ‘gajril-magdubi alejhim veled-dallin!’ (… a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali!), vi recite: […]...
Mnogobrojni hadisi Allahovog poslanika, sallallahu ‘alejhi we selleme, podstiču na činjenje hidžame.   Od Džabira, radijallahu ‘anhu, se prenosi da je rekao: Čuo sam Allahovog poslanika, sallallahu ‘alejhi we selleme gdje kaže: „Ako i u čemu od toga sa čime se liječite ima koristi, onda je to u pijenju meda, ili u rezu od hidžame, […]...
  Od Ebu-Katade, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik , s.a.v.s., upitan o postu ponedjeljkom, rekao: “To je dan u kom sam rođen, dan u kom sam postao Poslanikom i tog dana mi je spuštena (objava).” (Muslim) Ebu-Hurejre, r.a., prenosi od Allahova Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: “Djela se predočavaju (Allahu) ponedjeljkom i četvrtkom, […]...
Od Ebu-Ejjuba, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko isposti ramazan, zatim posti šest dana ševala, kao da je čitavu godinu postio.” (Muslim)...
Od Ebu Katade, r.a., prenosi se da je rekao: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., je, upitan o postu na dan ‘Arefata, odgovorio: ‘On iskupljuje grijehe prošle godine, te ostatak dotične godine.” (Muslim) Od Ibn-’Abbasa, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., postio ašuru (deseti dan muharema) i naredio da se posti. (Muttefekun alejhi) Od Ebu-Katade, r.a., […]...
Od Ibn-’Abbasa, r.a., prenosi se da je rekao: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ‘Nema dana u kojima je dobro djelo draže Allahu od ovih! Znači, deset prvih dana zul-hidžeta.’ Oni su ga upitali: ‘Pa čak ni džihad na Allahovom putu?’ On rekao je: ‘Čak ni džihad, osim ako čovjek izađe sobom i svojim imetkom i […]...