Nijedan od vas neće biti pravi vjernik, dok ne bude želio svome bratu (prijatelju) isto ono što sam sebi želi.”
(Muttefekun alejhi)
 • Islam7
  Nekategorizirano
  Od Ebu-Hurejrea, r.a., prenosi se da je rekao: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ‘Kada je Allah stvorio stvorenja napisao je u knjigu (kitab) koja je kod Njega iznad ‘Arša: Zaista, Moja milost savlađuje moju srdžbu!’” (Muttefekun alejhi) U jednom drugom predanju stoji: “… je savladala moju srdžbu.” A u još jednom predanju stoji: “… je pretekla moju […]...
  Objavljeno: 1.02.2014 | 14:00
 • Subject-of-Islam
  Vjerovanje
  PRIČAO NAM JE Ebu-Jeman i rekao da je njemu saopćio Šu'ajb, a (ovome) Ebu-Zinad prenoseći od A'redža, a (on) od Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik rekao: “Kunem se Onim u čijoj ruci je moj život, nijedan od vas neće biti (potpuni) vjernik dok mu ja ne budem draži od njegova roditelja i njegova […]...
  Objavljeno: 3.01.2014 | 16:47
 • families
  Naređivanje na dobro i odvraćanje od zla
  Ebu-Bekr Nufej’ b. Haris, r.a., veli da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, rekao: “‘Hoćete li da vas obavijestim o najvećim grijesima?’ – tri puta. Mi odgovorismo: ‘Svakako, o Allahov Poslaniče!’ On tada reče: ‘Allahu pripisivanje druga i neposlušnost roditeljima.’ Bio je naslonjen, zatim se ispravi sjedeći i reče: ‘Svakako, i lažan govor i lažno svjedočenje!’ Zatim je […]...
  Objavljeno: 30.01.2014 | 22:58
 • Post
  Post
  PRIČAO NAM JE Muhammed b. Beššar, njemu Gunder, a ovome Šu'be, prenoseći od Mugire, da je rekao: Čuo sam Mudžahida da prenosi od Abdullaha b. Amra, radijallahu anhuma, a on od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Posti od svakog mjeseca tri dana!” — Ja mogu više od toga — rekao je Abdullah […]...
  Objavljeno: 19.01.2014 | 22:05
"Najvise ljudi koji ce uci u dzennet bit ce zbog bogobojaznosti (takvaluka) i lijepog ahlaka."
(Buharija i drugi muhaddisi)
  Od Ebu-Katade, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik , s.a.v.s., upitan o postu ponedjeljkom, rekao: “To je dan u kom sam rođen, dan u kom sam postao Poslanikom i tog dana mi je spuštena (objava).” (Muslim) Ebu-Hurejre, r.a., prenosi od Allahova Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: “Djela se predočavaju (Allahu) ponedjeljkom i četvrtkom, […]...
Od Ebu-Ejjuba, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko isposti ramazan, zatim posti šest dana ševala, kao da je čitavu godinu postio.” (Muslim)...
Od Ebu Katade, r.a., prenosi se da je rekao: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., je, upitan o postu na dan ‘Arefata, odgovorio: ‘On iskupljuje grijehe prošle godine, te ostatak dotične godine.” (Muslim) Od Ibn-’Abbasa, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., postio ašuru (deseti dan muharema) i naredio da se posti. (Muttefekun alejhi) Od Ebu-Katade, r.a., […]...
Od Ibn-’Abbasa, r.a., prenosi se da je rekao: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ‘Nema dana u kojima je dobro djelo draže Allahu od ovih! Znači, deset prvih dana zul-hidžeta.’ Oni su ga upitali: ‘Pa čak ni džihad na Allahovom putu?’ On rekao je: ‘Čak ni džihad, osim ako čovjek izađe sobom i svojim imetkom i […]...
Od Ebu-Hurejrea, r.a., prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “Kada neko od vas zaboravi, pa jede, ili se napije, neka dovrši svoj post, jer ga je to, zaista, Allah nahranio i napojio.” (Muttefekun alejhi) Od Lekita bin Sabrea, r.a., prenosi se da je rekao: “Rekao sam: Allahov Poslaniče, kaži mi nešto o abdestu!, a […]...
Od Ebu-Hurejrea, r.a., prenosi se da je rekao: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ‘Kada neko od vas posti, neka bestidno (sramotno) ne govori, a ako ga neko bude psovao, ili ga napadne, neka kaže: – Ja postim!’” (Muttefekun alejhi) On, r.a., također prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “Ko se ne prođe lažnog govora i […]...
Prenosi se da je Ibn-’Abbas r.a., rekao: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., bio je najdarežljiviji od svih ljudi, a najdarežljiviji je bio u ramazanu, kada se Džibril sastajao s njim, a Džibril se sastajao s njim svaku noć tokom ramazana i podučavao ga Kur’anu. Zaista je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi se s njima sastao, bio darežljiviji […]...