Nijedan od vas neće biti pravi vjernik, dok ne bude želio svome bratu (prijatelju) isto ono što sam sebi želi.”
(Muttefekun alejhi)
 • 223_eating_well_flash
  Jelo i piće
  Ibn-Omer, r.a., pripovijeda: “Mi smo u doba Resulullaha, sallallahu ‘alejhi ve selleme, jeli hodajući, a i pili smo stojeći.” (Tirmizi, hasen, sahih) Amr. b. Šu’ajb prenosi od svoga oca, a ovaj od svoga djeda, r.a., da je rekao: “Vidio sam Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve selleme, kako pije i stojeći i sjedeći!” (Tirmizi, hasen, sahih) […]...
  Objavljeno: 3.03.2014 | 21:07
 • Islam7
  Ljubav
  Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Tako mi Allaha, u Čijoj je ruci moja duša, nećete ući u Džennet sve dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati sve dok se ne budete voljeli! Hoćete li da vas uputim na djelo kojim ćete se, ako ga budete činili, zavoljeti? Nazivajte selam jedni drugima!” (Muslim)...
  Objavljeno: 1.02.2014 | 11:41
 • Islam7
  Nekategorizirano
  Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “Sedmericu će Allah staviti pod Svoj hlad onoga dana, kada drugog hlada osim Njegovog neće biti: pravedna vladara, mladića koji je odrastao u obožavanju Uzvišenog Allaha, čovjeka čije je srce vezano za džamije, dvojicu ljudi koji su se zavoljeli u ime Allaha pa radi Njega se sastaju […]...
  Objavljeno: 16.02.2014 | 19:57
 • muslim_clothing_for_man
  Odjeća
  Semure, r.a., prenosi da je Resulullah, sallallahu ‘alejhi ve selleme, rekao: “Oblačite bijelu odjeću, jer je ona čišća i bolja, a umotavajte u nju i vaše umrle.” (Nesai, Hakim-sahih) Bera’, r.a., pripovijeda da je Resulullah, sallallahu ‘alejhi ve selleme, bio srednjeg rasta, i da ga je jednom vidio u crvenom ogrtaču (odjeći), te veli: “Nikada […]...
  Objavljeno: 13.03.2014 | 19:33
"Najvise ljudi koji ce uci u dzennet bit ce zbog bogobojaznosti (takvaluka) i lijepog ahlaka."
(Buharija i drugi muhaddisi)
PRIČAO NAM JE Muhammed b. Selam, njega obavijestio Ebu-Tumejle Jahja b. Vadih, prenoseći od Fulejha b. Sulejmana, on od Seida b. Harisa, a ovaj od Džabira, koji kaže: “Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, vraćao bi se (sa musale) drugim putem na dan Bajrama.” U drugom senedu, Junus b. Muhammed prenosi (ovaj hadis) od Fulejha. Rekao […]...
PRIČAO NAM JE Ibrahim b. Munzir, njemu Enes b. Ijad, prenoseći od Ubejdullaha, ovaj od Nafija, on od Abdullaha b. Omera, da bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prvo klanjao namaz na Kurban-bajram i Ramazanski bajram, a zatim bi proučio hutbu poslije namaza. PRIČAO NAM JE Ibrahim b. Musa, njega obavijestio Hišam, ovoga Ibni-Džurejdž, […]...
Uzvišeni Allah, džellešanuhu, kaže: “A Sulejman nije bio nevjernik-šejtani su nevjernici, jer ljude uće sihru.” (El-Bekare, 102) Ebu- Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ´ajelhi ve selleme, rekao: »Klonite se sedam velikih grijeha!« »A koji su to grijesi?«, upitaše ga, a on reče: »Pripisivanje druga Allahu, sihr, bespravno ubijanje onoga koga je Allah […]...
»Robovi moji, za vas danas straha neće biti niti ćete i za čim tugovati. Oni koji su u ajete Naše vjerovali i poslušni bili, uđite u Džennet, vi i žene vaše radosni! Oni će biti služeni iz posuđa i čaša od zlata, u njemu će biti sve što duše zažele i čime se oči naslađuju, […]...
“Zar ljudima zavide na onome što im je Allah iz obilja svoga darovao.” (En-Nisa´, 54) Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ´alejhi veselleme, rekao: “Čuvajte se zavisti, jer zavist uništava dobra djela, kao što vatra uništava drva.” (Ebu-Davud)...
Ebu-Hurejre, r.a., kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu ´alejhi veselleme, rekao: “Kada neko od vas kihne, neka rekne: ´El-hamdu lillahi´a neka mu brat ili drug njegov na to kaže: ´Jerhamukellah´. Kada mu kaže: ´Jerhamukellah´, neka im odgovori: ´Jehdikumullahu ve jusihu belekum´ – Allah vas uputio i popravio vaše stanje.” (Buhari)...
Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ´alejhi veselleme, rekao: “Jahač (danas onaj koji vozi – prim. prev) naziva selam pješaku, pješak onome ko sjedi, a manja skupina većoj” (Muttefekun alejhi), a u Buharijinom predanju još stoji: “… a mlađi naziva selam starijem.” (Muttefekun alejhi)...