Nijedan od vas neće biti pravi vjernik, dok ne bude želio svome bratu (prijatelju) isto ono što sam sebi želi.”
(Muttefekun alejhi)
 • tumblr_msk6ty0g6x1roty22o1_500
  Namaz
  PRICAO NAM JE Kutejbe b. Seid, njemu Lejs prenoseći od Ibni-Šihaba, on od Ubejdullaha b. Abdullaha b. Utbe, a ovaj od Ebu-Seida Hudrija, da je kazao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je zamotavanje u tijesnu haljinu bez proreza (rukava) i sjedenje u jednoj haljini podvijenih nogu, tako da od nje nema ništa što […]...
  Objavljeno: 19.01.2014 | 23:08
 • man-holding-wedding-ring-in-palm
  Odjeća
  Ibn-’Abbas, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme,ugledao zlatan prsten na ruci jednog čovjeka, te ga skinuo s njegove ruke i bacio, a zatim rekao: “Pojedini od vas upućuju se prema žeravici vatrenoj, pa je sebi stavljaju na ruke!” Kada je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, otišao, neko tom čovjeku reče: “Uzmi svoj prsten, […]...
  Objavljeno: 25.01.2014 | 20:11
 • 223_eating_well_flash
  Jelo i piće
  Abdullah b. Busr, r.a., pripovijeda: “U Resulullaha, sallallahu ‘alejhi ve selleme, bijaše jedna velika posuda, koja se zvala “garra’ (zbog njene bjeline), a nosila bi je četverica ljudi. Kada je sunce odskočilo i ashabi klanjali duha-namaz, donijeta je ta posuda u kojoj je već bila pripremljena popara pa su posjedali oko nje, a Vjerovjesnik, sallallahu […]...
  Objavljeno: 28.02.2014 | 22:13
 • feb_0
  Post
  Od Ibn-’Abbasa, r.a., prenosi se da je rekao: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ‘Nema dana u kojima je dobro djelo draže Allahu od ovih! Znači, deset prvih dana zul-hidžeta.’ Oni su ga upitali: ‘Pa čak ni džihad na Allahovom putu?’ On rekao je: ‘Čak ni džihad, osim ako čovjek izađe sobom i svojim imetkom i […]...
  Objavljeno: 8.06.2014 | 20:46
"Najvise ljudi koji ce uci u dzennet bit ce zbog bogobojaznosti (takvaluka) i lijepog ahlaka."
(Buharija i drugi muhaddisi)
PRIČAO MI JE Usman b. Ebu-Šejba, a njemu Džerir, prenoseći od Mensura, on od Ebu-Vaila, ovaj od Amra b. Šurahbila, a on od Abdullaha, da je kazivao: “Upitao sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem: “Koji je grijeh najveći kod Allaha?” “Da nekoga smatraš Allahu ravnim, a On te je stvorio!”, reče on. “To je, uistinu, […]...
PRIČAO NAM JE Abdullah b. Jusuf, a njega je obavijestio Malik, prenoseći od Sumejja, on od Ebu-Saliha, a ovaj od Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada imam izgovori:  ‘gajril-magdubi alejhim veled-dallin!’ (… a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali!), vi recite: […]...
Mnogobrojni hadisi Allahovog poslanika, sallallahu ‘alejhi we selleme, podstiču na činjenje hidžame.   Od Džabira, radijallahu ‘anhu, se prenosi da je rekao: Čuo sam Allahovog poslanika, sallallahu ‘alejhi we selleme gdje kaže: „Ako i u čemu od toga sa čime se liječite ima koristi, onda je to u pijenju meda, ili u rezu od hidžame, […]...
  Od Ebu-Katade, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik , s.a.v.s., upitan o postu ponedjeljkom, rekao: “To je dan u kom sam rođen, dan u kom sam postao Poslanikom i tog dana mi je spuštena (objava).” (Muslim) Ebu-Hurejre, r.a., prenosi od Allahova Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: “Djela se predočavaju (Allahu) ponedjeljkom i četvrtkom, […]...
Od Ebu-Ejjuba, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko isposti ramazan, zatim posti šest dana ševala, kao da je čitavu godinu postio.” (Muslim)...
Od Ebu Katade, r.a., prenosi se da je rekao: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., je, upitan o postu na dan ‘Arefata, odgovorio: ‘On iskupljuje grijehe prošle godine, te ostatak dotične godine.” (Muslim) Od Ibn-’Abbasa, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., postio ašuru (deseti dan muharema) i naredio da se posti. (Muttefekun alejhi) Od Ebu-Katade, r.a., […]...
Od Ibn-’Abbasa, r.a., prenosi se da je rekao: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ‘Nema dana u kojima je dobro djelo draže Allahu od ovih! Znači, deset prvih dana zul-hidžeta.’ Oni su ga upitali: ‘Pa čak ni džihad na Allahovom putu?’ On rekao je: ‘Čak ni džihad, osim ako čovjek izađe sobom i svojim imetkom i […]...