Nijedan od vas neće biti pravi vjernik, dok ne bude želio svome bratu (prijatelju) isto ono što sam sebi želi.”
(Muttefekun alejhi)
 • tawhid
  Nekategorizirano
  Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: “Zaista, Allah ne gleda u vaša tijela, niti u vaše likove, nego gleda u vaša srca i vaša djela.” (Muslim)...
  Objavljeno: 24.01.2014 | 14:11
 • feb_0
  Zekat
  Uzvišeni je Allah rekao: “Obavljajte namaz i dajite zekat.” (El-Bekara, 43) “A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovjedaju, i da molitvu obavljaju, i da zekat daju; a to je ispravna vjera.” (El-Bejjine, 5) “Uzmi od dobara njihovih zekat, da ih njime očistiš i blagoslovljenim učiniš.” (Et-Tevba, […]...
  Objavljeno: 5.06.2014 | 20:41
 • Islam7
  Naređivanje na dobro i odvraćanje od zla
  Huzejfe, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, rekao: “Tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša (tako mi Allaha), vi ćete naređivati na dobro i odvraćati od zla, ili će Allah uskoro poslati Svoju kaznu na vas, pa ćete Ga poslije toga moliti, a On vam se neće odazvati.” (Tirmizi)...
  Objavljeno: 25.01.2014 | 20:19
 • feb_0
  Nekategorizirano
  Ebu-Vail Šekik ibn Seleme prenosi: “Ibn-Mes’ud savjetovao nas je i opominjao svakog četvrtka, pa mu je neki čovjek rekao: ‘O Ebu-Abdurhman, volio bih kada bi nas savjetovao i podučavao svaki dan!’ Pa mu je rekao: ‘Ono što me sprečava u tome, je to što ne želim da vam dosadim, nego ja vas savjetujem i podučavam […]...
  Objavljeno: 22.02.2014 | 20:07
"Najvise ljudi koji ce uci u dzennet bit ce zbog bogobojaznosti (takvaluka) i lijepog ahlaka."
(Buharija i drugi muhaddisi)
Od Abdullaha ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Islam je sagrađen na petero: na svjedočenju da nema boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov Poslanik, obavljanju namaza, davanju zekata, obavljanju hadždža i postu ramazana.“ (Buharija)...
Prenosi se od Abdullaha ibn Omera, radijallahu anhuma, da je rekao: „Pričao mi je moj otac, Omer ibn El-Hattab: ‘Jednoga dana, dok smo bili kod Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, iznenada se pojavio jedan čovjek veoma bijele odjeće, izrazito crne kose, na njemu se nisu vidjeli tragovi putovanja, a niko ga od nas nije […]...
Od emira (zapovjednika) pravovjernih Ebu Hafse Omera ibnu'l-Hattaba- prenosi se da je rekao: »Čuo sam Allahova Poslanika – sallallahu alejhi we sellem-kako je rekao: »Djela su prema namjerama i svakome pripada ono što naumi. Pa čija je hidžra (seoba) za Allaha i Njegova Poslanika, njegova je seoba za Allaha i Njegova Poslanika. A čija je […]...
Buharija u svom Sahihu bilježi hadis koji prenosi Selman u kome se kaže da je Allahov Poslank,  s.a.v.s., rekao: ”Nema tog čovjeka koji se u petak okupa, dobro očisti i namiriše uljanim ili kakvim drugim mirisom koji se zatekne u kući, te tako, ne razdvajajući bilo koga, ode u džamiju, klanja ono što mu je […]...
PRIČAO MI JE Usman b. Ebu-Šejba, a njemu Džerir, prenoseći od Mensura, on od Ebu-Vaila, ovaj od Amra b. Šurahbila, a on od Abdullaha, da je kazivao: “Upitao sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem: “Koji je grijeh najveći kod Allaha?” “Da nekoga smatraš Allahu ravnim, a On te je stvorio!”, reče on. “To je, uistinu, […]...
PRIČAO NAM JE Abdullah b. Jusuf, a njega je obavijestio Malik, prenoseći od Sumejja, on od Ebu-Saliha, a ovaj od Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada imam izgovori:  ‘gajril-magdubi alejhim veled-dallin!’ (… a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali!), vi recite: […]...
Mnogobrojni hadisi Allahovog poslanika, sallallahu ‘alejhi we selleme, podstiču na činjenje hidžame.   Od Džabira, radijallahu ‘anhu, se prenosi da je rekao: Čuo sam Allahovog poslanika, sallallahu ‘alejhi we selleme gdje kaže: „Ako i u čemu od toga sa čime se liječite ima koristi, onda je to u pijenju meda, ili u rezu od hidžame, […]...