Nijedan od vas neće biti pravi vjernik, dok ne bude želio svome bratu (prijatelju) isto ono što sam sebi želi.”
(Muttefekun alejhi)
 • feb_0
  Naređivanje na dobro i odvraćanje od zla
  Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Osobine munafika (licemjerstva) tri su (stvari): kada priča, laže; kada obeća, iznevjeri, a kada mu se nešto povjeri – izda i prevari.” (Muttefekun alejhi) U Muslimovom predanju stoji: “…pa makar postio, klanjao i tvrdio da je musliman.” Abdullah bin ‘Amr bin el-’As, r.a., prenosi da je […]...
  Objavljeno: 19.02.2014 | 20:01
 • muslim_clothing_for_man
  Odjeća
  Omer b. Hattab, r.a., prenosi da je Resulullah, sallallahu ‘alejhi ve selleme, rekao: “Nemojte oblačiti svilenu odjeću, jer onaj ko to bude činio na ovom svijetu, bit će mu uskraćeno na ahiretu!” (Muttefekun alejhi) Enes, r.a., pripovijeda da je Resulullah, sallallahu ‘alejhi ve selleme, rekao: “Ko obuče svilenu odjeću na ovom svijetu, neće mu to […]...
  Objavljeno: 13.03.2014 | 18:50
 • feb_0
  Nekategorizirano
  Aiša, r.a., veli: “Čula sam Allahova Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve selleme, kako, naslonjen na mene, kaže: ‘Bože moj, oprosti mi, smiluj mi se i sastavi me sa najodabranijom skupinom (poslanicima), tj. (podari mi smrt)!’” (Muttefekun alejhi) Bolesniku je dozvoljeno kazati: ja sam bolestan; jako bolestan; iznuren; ah moja glava, i sl. i ništa od toga […]...
  Objavljeno: 23.05.2014 | 20:33
 • 223_eating_well_flash
  Nekategorizirano
  ‘Umer ibn Ebi-Seleme r.a., prenosi: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao mi je: ‘Spomeni Allaha, jedi svojom desnom (rukom), i jedi ispred sebe!’” (Muttefekun alejhi) Aiša, r.a., prenosi: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ‘Kada neko od vas jede, neka spomene Allahovo ime, a ako zaboravi spomenuti Allahovo ime na početku, neka kaže: ‘Bismillahi evvelehu ve ahirehu’ (‘U […]...
  Objavljeno: 24.02.2014 | 18:39
"Najvise ljudi koji ce uci u dzennet bit ce zbog bogobojaznosti (takvaluka) i lijepog ahlaka."
(Buharija i drugi muhaddisi)
PRIČAO NAM JE Muhammed b. Selam, njega obavijestio Ebu-Tumejle Jahja b. Vadih, prenoseći od Fulejha b. Sulejmana, on od Seida b. Harisa, a ovaj od Džabira, koji kaže: “Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, vraćao bi se (sa musale) drugim putem na dan Bajrama.” U drugom senedu, Junus b. Muhammed prenosi (ovaj hadis) od Fulejha. Rekao […]...
PRIČAO NAM JE Ibrahim b. Munzir, njemu Enes b. Ijad, prenoseći od Ubejdullaha, ovaj od Nafija, on od Abdullaha b. Omera, da bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prvo klanjao namaz na Kurban-bajram i Ramazanski bajram, a zatim bi proučio hutbu poslije namaza. PRIČAO NAM JE Ibrahim b. Musa, njega obavijestio Hišam, ovoga Ibni-Džurejdž, […]...
Uzvišeni Allah, džellešanuhu, kaže: “A Sulejman nije bio nevjernik-šejtani su nevjernici, jer ljude uće sihru.” (El-Bekare, 102) Ebu- Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ´ajelhi ve selleme, rekao: »Klonite se sedam velikih grijeha!« »A koji su to grijesi?«, upitaše ga, a on reče: »Pripisivanje druga Allahu, sihr, bespravno ubijanje onoga koga je Allah […]...
»Robovi moji, za vas danas straha neće biti niti ćete i za čim tugovati. Oni koji su u ajete Naše vjerovali i poslušni bili, uđite u Džennet, vi i žene vaše radosni! Oni će biti služeni iz posuđa i čaša od zlata, u njemu će biti sve što duše zažele i čime se oči naslađuju, […]...
“Zar ljudima zavide na onome što im je Allah iz obilja svoga darovao.” (En-Nisa´, 54) Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ´alejhi veselleme, rekao: “Čuvajte se zavisti, jer zavist uništava dobra djela, kao što vatra uništava drva.” (Ebu-Davud)...
Ebu-Hurejre, r.a., kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu ´alejhi veselleme, rekao: “Kada neko od vas kihne, neka rekne: ´El-hamdu lillahi´a neka mu brat ili drug njegov na to kaže: ´Jerhamukellah´. Kada mu kaže: ´Jerhamukellah´, neka im odgovori: ´Jehdikumullahu ve jusihu belekum´ – Allah vas uputio i popravio vaše stanje.” (Buhari)...
Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ´alejhi veselleme, rekao: “Jahač (danas onaj koji vozi – prim. prev) naziva selam pješaku, pješak onome ko sjedi, a manja skupina većoj” (Muttefekun alejhi), a u Buharijinom predanju još stoji: “… a mlađi naziva selam starijem.” (Muttefekun alejhi)...